MULTIMOTIVAPACJENT W CENTRUM OBSŁUGI

W Multimotiva pomagamy gabinetom lekarskim wypracować najwyższe standardy obsługi i komunikacji z pacjentami poprzez dostarczanie konkretnych rozwiązań, procedur i wiedzy. Dzięki temu nasi Klienci budują długotrwałą relację z pacjentami, pozyskują nowych i zapewniają stabilny rozwój placówek medycznych.

NASZE USŁUGI

01

Szkolenia

Organizujemy szkolenia wewnętrzne i otwarte dla zespołów gabinetów medycznych.

02

Audyt

Obserwujemy pracę personelu w gabinetach podczas obsługi pacjenta.

03

Konsultacje

Uczymy, jak rozwiązać problemy z obsługą pacjenta i poprawić wizerunek praktyki.

04

Procedury

Tworzymy spersonalizowane zasady obsługi pacjenta w gabinetach.

05

Wzrost

Szkolimy w zakresie obsługi nakierowanej na sprzedaż usług medycznych.

06

Branża Beauty

Oferujemy kompleksową obsługę szkoleniową dla gabinetów beauty oraz medycyny estetycznej.

Tym się zajmuję

Szkolenia

Organizuję szkolenia dla całych zespołów oraz dla poszczególnych grup pracowników. Tematyka obejmuje komunikację z pacjentem i wewnątrz zespołu, obsługę pacjenta w gabinecie, sprzedaż usług medycznych oraz standardy zachowań podczas obsługi.

Audyt

Prowadzę audyty obejmujące obsługę pacjenta przez wszystkich pracowników gabinetu. Raport z audytu jest podstawą do wprowadzenia zmian i usprawnień w organizacji pracy w placówce i wyeliminowania zachowań wpływających niekorzystnie na jej wizerunek i pozyskiwanie nowych pacjentów.

Projektowanie obsługi

Projektowanie obsługi obejmuje tworzenie procedur obsługi okołozabiegowej, która określa standardy pracy na poszczególnych stanowiskach w gabinecie i jest idealnym narzędziem podczas wdrażania nowych pracowników.

Wykłady

Prowadzę wykłady i mini-warsztaty z obsługi pacjenta na konferencjach i kongresach medycznych.


PROJEKTOWANIE ŚCIEŻKI OBSŁUGI PACJENTA

Obserwacja pracy

Na samym początku drogi do usprawnienia obsługi pacjenta w swoim gabinecie korzystasz z audytu, który obejmuje pracę całego zespołu lub tych pracowników, których wskażesz. Jest ona poddana wnikliwej obserwacji skupiającej się tak na słabszych, jak i na mocnych stronach.

Raport

Audyt kończy się raportem, w którym opisane są spostrzeżenia, podkreślone są rzeczy do poprawy oraz wskazane korzyści z potencjalnej zmiany. Od razu też wskazane są możliwości szkoleniowe, które pozwolą wyeliminować lub zmniejszyć oddziaływanie słabych stron obsługi. Od Ciebie zależy, czy pójdziesz z nami dalej, czy też wystarczy Ci zdobyta podczas audytu wiedza na temat obecnego stanu obsługi w Twoim gabinecie.

Szkolenia

Na tym etapie organizujemy dla Twojego zespołu lub wybranych pracowników szkolenia z obsługi pacjenta obejmujące zagadnienia wskazane w raporcie oraz inne, które są dla Ciebie ważne.

Wdrożenie

Jeśli jesteśmy Ci potrzebni na etapie implementacji nowych zasad obsługi - jesteśmy do dyspozycji. Możesz zamówić usługę wdrażania nowych umiejętności na stanowiskach pracy albo poprzestać na planie samodzielnego wdrożenia zmian krok po kroku.

Weryfikacja

Po skończonym etapie wdrożenia i ustabilizowania nowych standardów obsługi, który trwa najczęściej kilka miesięcy, możemy na Twoje zlecenie zweryfikować stosowanie się zespołu do nowych reguł obsługi i wskazać obszary, które nie funkcjonują jeszcze prawidłowo.

JAK TWOI PRACOWNICY SKORZYSTAJĄ NA SZKOLENIU?

Komunikacja z pacjentem

Komunikacja z pacjentem to klucz do prawidłowej obsługi. Jej nauka jest podstawą każdego szkolenia - uczestnicy uczą się zasad rozmowy i sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach w toku obsługi. Dzięki temu wiedzą jak zbudować długotrwałą relację z pacjentem, osiągać wzajemne porozumienie i mają możliwość kształtowania nawyków.

Standardy obsługi

Na szkoleniach wypracowujemy standardy zachowania podczas obsługi pacjentów. Dzięki temu Twoi pracownicy uczą się budować wizerunek gabinetu i tworzyć atmosferę troski i opieki.

Zrozumienie swojej roli

Pracownik, który pojmuje znaczenie jakości swojej pracy i wizerunku na tle funkcjonowania gabinetu, łatwiej podejmuje wyzwania i podnosi standardy obsługi.

Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

Uczestników naszych szkoleń przygotowujemy na trudne sytuacje. Uczymy ich, jak uniknąć kłopotów w obsłudze, ale też dajemy im konkretne wskazówki i schematy postępowania. Dzięki temu wiedzą, jak skutecznie poradzić sobie w sytuacjach trudnych lub niepożądanych.

SKONTAKTUJ SIĘ

Zadzwoń

+48 530 220 911

Napisz

info@multimotiva.pl

Poczytaj

www.blogdlalekarza.pl

Copyright 2017 Multimotiva Media Ewa Doros | All Rights Reserved | HotMilk Design